Om Klubben

Om Engum UI

Engum UI har en lang og stolt historie, som du kan læse meget mere om på denne side.


Om Engum UI

Engum UI har en lang og stolt historie, som du kan læse meget mere om på denne side.


Engum UI's Historie

Engum UIs første klubhus

Engum UI´s historie er beskrevet i 2007 i et værk udgivet af JBU. Nedenstående er beskrivelse af EUI medtaget i dette værk om fodbolden historie i Jylland.


Engum UI
Engum UI er den lokale flerstrengede idrætsforening Engum Sogn midt mellem Vejle og Hedensted. Foreningen har pt ca. 300 medlemmer med fodbold som den største aktivitet med godt 100 aktive. Dette er meget tilfredsstillende i et sogn med kun 1079 beboere fordelt over landsbyerne Tirsbæk, Assendrup, Bredal og Engum.


Oprindelse: Hjemmebane på kroens jord
EUI, som foreningen kaldes i daglig tale er en forkortelse af Engum Ungdoms- og Idrætsforening. Navnet stammer fra 1941, hvor Ungdomsforeningen og Idrætsforeningen blev enige om at slå sig sammen. Ungdomsforeningen var fra 1926. I 1920 var der blevet dannet en Idrætsforening, som havde fodbold, håndbold og ringridning på programmet, men i 1941 blev man enige om at slå de to foreninger sammen under navnet EUI.
I 1941 oprettedes der en lokalturnering for Korning, Gl. Sole, Kragelund, Hedensted, Daugård og Engum, primært for at give jævnbyrdige kampe i fodbold.
I mange år var der sportsplads på grunden ved Bredal Kro, hvilket må have været et privilegium, når man så på de forhold som mange andre foreninger havde på det tidspunkt. I omegnskommunerne var man tit ude for, at køerne først skulle jages ud af banen, før kampen kunne afvikles. Selv om der var propper på fodboldstøvlerne, var det ikke altid let at stå fast i køernes efterladenskaberne. Det var selvfølgelig også vanskelig at dømme en kamp, når afmærkningerne var forsømt. For ikke at glemme hvordan omklædningen og toiletforholdene måtte ordnes bag buske og i grøfter.


Lokalsamfundet: EUI, sognets samlingssted
Som før omtalt var Idrætsforeningens hjemmebane fra kroens jord, senere blev den flyttet til Engumvej, inden den fik sin nuværende placering på Engum Møllevej, bag Engum Skole. Klubbens første klubhus blev bygget i 1956 for 10.751 kroner med hjælp fra lokale håndværkere, der stillede deres arbejdskraft til rådighed, men da klubben hastig voksede sig større, blev det i 1979 nødvendigt med et større klubhus. Også denne gang blev det bygget af lokale håndværkere, og klubben fik af Vejle kommune bevilget alle materialerne. I 1986 blev der tilbygget flere omklædningsrum og i 1993 blev der også anlagt tennisbane. Sidste projekt, som foreningens medlemmer også deltog aktivt i, var anlægget af endnu en fodboldbane. Den kom i 1997.

EUI er efterhånden en af de sidste foreninger i sognet, og derfor det naturlige samlingssted for alle sognets beboere, og opbakningen er stor. Det skyldes måske, at foreningen ikke kun koncentrerer sig om sportsaktiviteter, men også har andre arrangementer så som nytårsvandring, Sognefest (sportsfest), Sank Hans fest og Halloween fest m.m.
På den idrætslige side kan EUI tilbyde aktiviteter indenfor fodbold, håndbold, tennis, badminton, familiesvømning, gymnastik, petanque samt vores bådelaug ved Ulbækshus. Håndbold og fodbold har i nyere tid haft den største tilslutning i foreningen. Aktivitetsniveauet har typisk været afhængig af ledernes interesse.


Profiler og Betydningsfulde personer

For at foreningen kan fungere optimalt, er det en forudsætning, at der til enhver tid er personer, som er dynamiske og idealistiske, og dem har der gennem årene været mange af i EUI. Men der er alligevel nogle personer, der skiller sig ud.


  • Johannes Madsen var formand 1929-1936 i en periode, hvor det var foredrag og gymnastik, man tilbød.
  • Lærer Mouritsen var formand fra 1937-50. Han var personen, der satte gang i mange nye aktiviteter.
  • Holder Sørensen, formand 1967-72 startede i en periode, hvor foreningen ikke var særlig aktiv. Men han fik sat gang i foreningen igen. Også hans sønner Erik og Niels Sørensen har ydet en stor indsats i foreningen.


Også andre end formændene skal nævnes.

  • Foreningens nu afdøde æresmedlem, Holder Dittmann (Kvist), var i mere end 25 år aktiv fodbold- og håndboldtræner og leder og ofrede næsten al sin fritid i klubben.
  • Irma Boddum skal heller ikke glemmes, hun var med sine 13 år i bestyrelsen en uvurderlig arbejdskraft i klubben, og hun hjælper stadig gerne, når der bliver kaldt på hendes hjælp.
  • I de sidste 20 år har en markant skikkelse i foreningen været Claus Brødsgaard, der med stor flid og overskud har varetaget EUI´s fodboldafdeling, både som formand for fodboldafdelingen, ungdoms- og seniortræner og kampfordeler m.m.


  • På trods af foreningens ringe størrelse kan EUI dog prale af, at en af Danmarks bedste fodboldspillere, Jan Bartram med 32 landskampe/5 mål og en fortid i AGF, Brøndby, Bayer Uerdingen og Glasgow Rangers, har spillet sine første fodboldkampe i foreningen, idet han mor i Jans barndom var forpagter på Bredal Kro.


Højdepunkter

Klubben og Fremtiden

Fodbolden kom rigtigt på banen igen i begyndelsen af 80´erne. Der var på det tidspunkt kun 3 turneringshold. Torben Nielsen startede som ungdomstræner, og der blev ansat en seniortræner. Torben Nielsen lagde et stort arbejde i ungdomsfodbolden og skabte grundlaget for mange af nutidens seniorspillere. Endvidere var han foregangsmand for at sende foreningens hold til stævner. - blandt andet deltog EUI med et drengehold i Norway Cup i 1985.


Også i 1986 blev Palle Palm ansat som seniortræner og sammen med ham kom 5 spillere fra Bredballe. Dette var begyndelsen på en fin lang periode for seniorafdelingen, som på det tidspunkt kunne mønstre 3 seniorhold og havde et enkelt år i serie 3. Nu ligger foreningens eneste seniorhold i toppen af serie 5.


Seniorafdelingen har været afhængig af tilførsel fra ungdomsafdelingen. Tilgangen derfra har været svingende på grund af foreningens lille rekrutteringsområde. Enkelte årgange har dog været gode og i begyndelsen af 90´erne havde foreningen et ynglingehold, som blandt andet deltog i Holland Cup. Udlandsturen i dag sker til vores tyske venskabsklub Schleswig IF.
Foreningen har i dag 10 turneringshold i fodbold.


I Engum Ungdoms- og Idrætsforening ser vi fremtiden som lys. Vores Sogn bliver til stadighed udbygget, og unge mennesker med børn flytter ind, så der er stadig, mange år ud i fremtiden brug for EUI.


EUI drives til glæde for børn, unge og voksne i Engum Sogn. For, som der står i vores vedtægter vedrørende EUI´s formål, er det at arbejde for udbredelsen af glæden ved at dyrke idræt, boldspil og lignende under kammeratlig form, hvor alle opnår følelsen af at være en del af en enhed.


Fællesskab er styrke.